Buecher Wuermer

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Nern Tozil
Country: Armenia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 25 March 2011
Pages: 66
PDF File Size: 14.29 Mb
ePub File Size: 12.76 Mb
ISBN: 570-5-13892-369-9
Downloads: 89998
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygozil

Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Contoh Analisis Item Sains Documents. Item 6 boleh dijawab keukaran semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan.

Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut. Kkb sce analisis item contoh Education. Maka indeks kesukarannya adalah: Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Published on Jul View Download 0. Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: NTContoh Pertimbangkan skor indekks item ujian dalam Jadual 5.

  ARCHIDOXIA MAGICA DE PARACELSO PDF

Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Sebagai panduan, nilai IK perlu diskriinasi dalam julat 0.

Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0. Siapakah penulis buka Das Kapital?

Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah. Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Dam kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

Kos Benih Contoh Pengiraan Documents. E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

  ANURAG GDB TUTORIAL PDF

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents.

Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0.

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. A, B dan E; pengganggu lemah: Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula.